Büyükelçi Süleyman Gökçe’nin Bulgaristan’da yüksek öğrenimlerine devam eden öğrencilerimize mesajı

Sofya Büyükelçiliği 23.05.2014

Sevgili Öğrencilerimiz,

16 Mayıs 2014 tarihinde Büyükelçiliğimiz mensuplarıyla birlikte sizlerle Sofya Üniversitesi’nin “Aula Magna” Salonu’nda biraraya gelerek görüşme imkanı bulmaktan dolayı büyük mutluluk duydum. Benimle birlikte, Büyükelçiliğimiz Elçi Müsteşarı İhsan Mustafa Yurdakul, Eğitim Müşaviri Şenol Genç ve Konsolos Murat Erkol’un da katıldıkları toplantının tanışmaya, yararlı bir görüş alış verişine, sorun, istek ve beklentilerinizi ilk elden dile getirmenize olanak sağlamak bakımından önemli ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu toplantılarımızı uygun vesilelerle yinelemeyi arzu ediyoruz.

Diğer taraftan, aşağıdaki hususları nazik dikkatinize sunmak isterim:

a) Toplantıda dile getirilen hususlardan denkliğe ilişkin olanlar, Büyükelçiliğimiz tarafından Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK)’nun dikkatine getirilerek, yürürlükteki yasal uygulamalar çerçevesinde yapılabilecekler hakkında bilgi istenmiş; ayrıca, imkanlar ölçüsünde Bulgaristan’da sizlere bilgi vermek üzere bir yetkilinin görevlendirilmesinin talep edilmiştir.

b) Mevcut askerlik kanunumuz, lisans düzeyinde eğitim almakta olan erkek öğrencilerimizin askerlik hizmetlerini 29 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tecil etmelerine elvermektedir. Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’nde, Filibe ya da Burgaz Başkonsolosluklarımızda öğrenci dosyası açtıracak erkek öğrencilerimiz için öncelikle Askerlik Şubelerinden onay alınması gerekmektedir. Öğrenci statüsünde askerlik ertelemesi yaptıranlar için yürürlükteki yasalarımızda bedelli/dövizli askerlik imkanı mevcut değildir.

c) İkamet izinleri uygulamasına ilişkin makamlarla sürdürdüğümüz görüşmelerimizin ışığında, dile getirdiğiniz hususlarda meydana gelebilecek iyileştirmeleri ayrıca duyuracağız.

Toplantıya katılan tüm öğrencilerimize gösterdikleri ilgiden dolayı yeniden teşekkür ediyor, önümüzdeki toplantılara da geniş katılımınızı diliyor, gündemdeki sorunlara çözüm arayışlarımızın süreceğini belirtirken, hepinize selam, sevgi ve iyi dileklerimi sunuyorum.


Atatürk

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Konsolosluk Müracaat: 09.30-12.30 - Evrak teslimi: 17.30'dan itibarendir.
31.12.2022 2.01.2023 Yeni Yıl arifesi ve Yılbaşı
3.03.2023 3.03.2023 Bulgaristan Milli Günü
14.04.2023 17.04.2023 Paskalya
21.04.2023 21.04.2023 Ramazan Bayramı'nın ilk günü
1.05.2023 2.05.2023 İşçi Bayramı
6.05.2023 6.05.2023 Kahramanlık ve Bulgar Ordusu Günü
24.05.2023 24.05.2023 Slav Alfabesi ve Bulgar Kültür Bayramı
28.06.2023 28.06.2023 Kurban Bayramının ilk günü
6.09.2023 6.09.2023 Birleşme Günü
22.09.2023 22.09.2023 Bağımsızlık günü
29.10.2023 29.10.2023 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2023 27.12.2023 Noel