Büyükelçi Süleyman Gökçe’nin “10 Kasım 1989 Demokratik Devrimi’nin 25. Yıldönümü” Kutlama Mesajı

Sofya Büyükelçiliği 07.11.2014

10 Kasım 2014 tarihi, Bulgaristan, Türkiye, Avrupa ve tüm çağdaş dünya için tarihi önemde siyasi değişimin başlangıcının 25. Yıldönümüdür. 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ertesi günü, 10 Kasım 1989'da Bulgaristan’da yeni bir dönem başlamıştır.

Bu değişim, dost Bulgaristan Halkı’nın ve Bulgaristan’daki soydaşlarımızın tabi tutuldukları pek çok baskının, yaşadıkları zorluk, acı ve sıkıntının sona ermesini simgelemektedir. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti gibi çağdaş değerlerle yaşama arzusuyla beslenenözgürlük dönemi bu tarihte başlamıştır.


Totaliter bir rejimin baskısı altında yaşamaya mecbur bırakılan, ancak bu baskıya boyun eğmeden, insanlık haysiyeti ve vicdanı adına direnerek, mücadele eden tüm Bulgaristan halkı ve aydınları, onyıllardır, Bulgaristan’ın çağdaş değerleri içselleştirmiş özgür bir toplum ve ülke olması, uluslararası toplumda layık olduğu saygın ve seçkin konumu kazanması için yorulmaksızın çalışmakta, çaba harcamaktadır. Bu erdemli çaba her türlü övgünün üzerindedir.


Bulgaristan Türkleri ve Bulgaristan’daki tüm soydaşlarımız, sadece kimliklerinden ötürü geçmiş dönemde baskı altında kalmalarına, benliklerini tarif eden isimlerini değiştirmeye zorlanmalarına, mallarının müsadere edilmesine ve kendilerine seçenek bırakılmaksızın kafileler halinde 1989 yılında “Büyük Göç”e tabi tutulmalarına rağmen, insanca yaşama mücadelesinden vazgeçmemiştir. Bu ilkeli duruş, Bulgaristan’da nihai değişim ve dönüşüm sürecinde belirleyici olmuştur. Kuşkusuz bunun önemi, tarihçiler tarafından teslim edilecektir.Bulgaristan Türkleri, bu inançla, bugün katılımcı demokrasinin gelişmesine katkıda bulunan, ülkenin birliği, dirliği ve gönencini destekleyen, demokratik, barışçıl ve yapıcı açılım ve girişimleriyle, “geçiş dönemi”nin zorluklarının aşılmasında Bulgaristan toplumunda demokratik paydaş olmuştur. Bulgaristan için övünç kaynağı olan "etnik model" bu suretle ortaya çıkmıştır.


Geçen 25 yıl zarfında, Bulgaristan, gerçekleştirdiği reformlarla, demokrasi, insan hakları ve evrensel değerler temelinde çarpıcı bir mesafe kaydetmiştir. Bu durum, komşu, yakın dost ve güvenilir müttefik ülke konumundaki Türkiye için mutluluk kaynağıdır. Bulgaristan'ın Avrupa-Atlantik değerleri ekseninde ilerleyerek, diğer ülkeler için örnek demokratik bir refah toplumu olması samimi dileğimizdir.


1946 yılında çok partili siyasi hayata geçen, Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi, 1952’den bu yana NATO üyesi ve AB’ne katılımcı ülke statüsündeki Türkiye, Avrupa-Atlantik değerleriyle bütünleşmiş NATO müttefiki ve AB üyesi komşusu Bulgaristan’la işbirliğini her alanda ileri düzeye taşımayı hedef edinmiştir. Türkiye, bu suretle, ortak gönence katkıdabulunmayı, ikili ilişkileri müşterek çağdaş ve evrensel değerler manzumesi merkezinde geliştirmeyi arzu etmektedir.

Bulgaristan’da değişim ve dönüşümün başladığı 10 Kasım 1989 tarihinden bu yana 25 yıl geçmiş, yeni bir kuşak yetişmiştir. Buna karşın “geçiş dönemi” sürmektedir. Ümidimiz, değişim ve dönüşümün yaşandığı diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibibu sürecin hızlatamamlanmasıdır. Türkiye, bu yolda her zaman olduğu gibi dost Bulgaristan’ın yanında ve ihtiyaç halinde destekçisi olmaya devam edecektir.Bu tarihi yıldönümünde, Bulgaristan'ın tüm devlet adamlarını, sivil toplumunu, demokratik siyasi partilerini, yerel yönetimlerini, dini topluluklarını, iş dünyasını, sanat çevrelerini, basın, akademik ve düşün dünyasının kanaat önderlerini kararlı ve özverili çalışmalarından ötürü kutluyoruz.

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerde merkezi konumda bulunan soydaşlarımıza ve Türkiye'deki soydaş kökenli vatandaşlarımıza, dost Bulgaristan'ın tüm Halkı'na esenlikler diliyor, başarı temennisiyle, kalbi selam ve saygılarımızı sunuyoruz.


Atatürk

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Konsolosluk Müracaat: 09.30-12.30 - Evrak teslimi: 17.30'dan itibarendir.
31.12.2022 2.01.2023 Yeni Yıl arifesi ve Yılbaşı
3.03.2023 3.03.2023 Bulgaristan Milli Günü
14.04.2023 17.04.2023 Paskalya
21.04.2023 21.04.2023 Ramazan Bayramı'nın ilk günü
1.05.2023 2.05.2023 İşçi Bayramı
6.05.2023 6.05.2023 Kahramanlık ve Bulgar Ordusu Günü
24.05.2023 24.05.2023 Slav Alfabesi ve Bulgar Kültür Bayramı
28.06.2023 28.06.2023 Kurban Bayramının ilk günü
6.09.2023 6.09.2023 Birleşme Günü
22.09.2023 22.09.2023 Bağımsızlık günü
29.10.2023 29.10.2023 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2023 27.12.2023 Noel