Büyükelçi Süleyman Gökçe'nin Yeni Yıl Kutlama Mesajı

Sofya Büyükelçiliği 22.12.2014

Bulgaristan’daki vatandaşlarımızın, soydaşlarımız ve dost Bulgaristan halkının yeni yılını kalbi duygularımla kutluyorum.

2015 yılının Türkiye ve Bulgaristan’a sağlık, esenlik, mutluluk, refah ve huzur getirmesini diliyorum.

Bir yılı aşan süredir Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği görevini yürütüyorum. Yoğun ve hareketli geçen bu dönemde, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çalışmalar yaptık. Ekonomi, ticaret, yatırım, ulaştırma, altyapı, enerji, kültür, turizm alanlarında ve bölgesel konularda karşılıklı yarara dayalı güçlü bir ortaklık ilişkisi geliştirmeye çaba harcadık. Türkiye ile Bulgaristan’ın elbirliğiyle bölgemizdeki diğer ülkelerin de faydalanacakları ortak bir refah alanı oluşturmak için çabalarına 2015 yılında devam etmelerinin yararına inanıyorum.

Komşumuz Bulgaristan, hem dostumuz, hem müttefik ve ortağımızdır. Yakın ilişkilerimizin, karşılıklı yarara dayalı işbirliğine dönüşmesi her iki ülkenin de ortak menfaatine hizmet etmektedir. 2015 yılında yapılacak karşılıklı üst düzeyli ziyaretler bu bakımdan önemlidir.

2012 yılında kurulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK)’nin ikinci toplantısının 2015’in ilk aylarında düzenlenmesi, bu ortak niyetimizin önemli bir işareti olacaktır.

İç siyasette hareketli bir sene yaşayan Bulgaristan’da yıl içinde üç ayrı H
ükümet görev yapmıştır. 5 Ekim 2014 tarihinde yapılan erken genel seçimlerin ardından, 7 Kasım’da Ulusal Meclis’te güvenoyu alarak göreve başlayan Bulgaristan’ın 91. Hükümeti’ni tebrik ediyoruz.

Bu vesileyle, AB ve NATO üyesi Bulgaristan’ın Avrupa-Atlantik değerleri ve ilkeleriyle bütünleşmesinin kararlılıkla sürdürüleceği yönünde güçlü beklentimizi vurgulayarak, Hükümet’e başarılar diliyoruz.

Bu süreçte, Bulgaristan’ın çözüm bekleyen sorunlarının hafifletilmesinde Türkiye güvenilir bir ortak olmaya devam edecektir. Toplumsal ve dini hoşgörünün yaygınlaşması, temel hak ve hürriyetlere sahip çıkılması, özgürlükler alanının genişletilmesi önem taşımaktadır. Avrupa-Atlantik uluslar topluluğunun değerlerini benimseyen 91. Hükümet’e bu alanda önemli görev ve sorumluluk düştüğüne inanıyoruz. Bu tarihi vecibenin Bulgaristan’daki “demokratik değişim” sürecinin başlamasının 25. Yıldönümü’ne rastlaması anlamlıdır.

Dünyanın en büyük ekonomilerini biraraya getiren G-20’nin Dönem Başkanlığı 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren bir yıl süreyle Türkiye tarafından yürütülecektir. Türkiye, bölgemizde istikrar, barış ve refah alanının genişlemesine ve güçlendirilmesine yönelik ortak çabaların 2015 yılında da sürdürülmesi için çalışacaktır.

Bu düşüncelerle, vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın ve dost Bulgaristan halkının yeni yılını yeniden kutluyor, kalbi selam ve saygılarımı sunuyorum.


Atatürk

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Konsolosluk Müracaat: 09.30-12.30 - Evrak teslimi: 17.30'dan itibarendir.
31.12.2022 2.01.2023 Yeni Yıl arifesi ve Yılbaşı
3.03.2023 3.03.2023 Bulgaristan Milli Günü
14.04.2023 17.04.2023 Paskalya
21.04.2023 21.04.2023 Ramazan Bayramı'nın ilk günü
1.05.2023 2.05.2023 İşçi Bayramı
6.05.2023 6.05.2023 Kahramanlık ve Bulgar Ordusu Günü
24.05.2023 24.05.2023 Slav Alfabesi ve Bulgar Kültür Bayramı
28.06.2023 28.06.2023 Kurban Bayramının ilk günü
6.09.2023 6.09.2023 Birleşme Günü
22.09.2023 22.09.2023 Bağımsızlık günü
29.10.2023 29.10.2023 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2023 27.12.2023 Noel