26.DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ/YURTDIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜ

Sofya Büyükelçiliği 28.08.2015

A) Yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk vatandaşlarının Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki kayıtları, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce güvenli sorgulama yöntemi kullanılarakwww.ysk.gov.tradresinde 2 Eylül 2015 Çarşamba günü TSİ. 08:00'de ilan edilir. Ayrıca, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda ilan edilir. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla da yurt dışı temsilciliklerinde duyurulur. Vatandaş "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" ekranından Kütüğe kayıtlı olup olmadığını kontrol eder.

YSK'nın internet sayfasında ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün; 10 Eylül 2015 Perşembe günü TSİ. 17:00'de ilanı sonlandırılır. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce ilan sonlandırma tarihi tutanak altına alınır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ve dış temsilciliklerce kabul edilmez.

B) İlan Süresi (2-10 Eylül 2015) içinde;

a) Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olduğu halde, Yurt Dışı Kütüğünde ismi bulunmayanlar ile kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri değişikliği isteyen seçmenler, dış temsilciliklere başvurarak Adres Beyan Formu (B) doldurmak zorundadır. Temsilciliklerce, "Konsolosluk.Net" sisteminden adres tescili yapılan seçmene ait Adres Beyan Formu taranarak, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen yöntem ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna gönderilir.

b)Dış temsilcilikler kendi görev çevresi dışında yerleşim yeri beyan eden seçmenlerin düzenleyecekleri Adres Beyan Formu hakkında da yukarıdaki hükümler çerçevesinde işlem yaparlar.

c) Yerleşim yeri yurt dışı olanlardan askı süresi içinde yurt içinde bulunanların, en yakın nüfus müdürlüğüne pasaportları ile birlikte müracaat ederek Adres Beyan Formu doldurmaları ve adres tescil işlemini yaptırmaları gerekli olup nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı Adres Beyan Formunun bir örneği ve eklerini Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan vermeleri ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla iletmeleri halinde kayıtları yapılır.

C) İlan Süresi içinde Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne Yazılamayacak Olanlar;

-Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından Adres Kayıt Sistemi'nde yer almayanlar 5490 sayılı Kanun'un 50.maddesi hükmü gereği askı süresi içinde "Adres Beyan Formu"nu doldurmadıkları sürece kütüğe yazılamazlar.

D) Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne itiraz edebilecekler;

-Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ancak kendileriyle ilgili itirazda bulunabilirler. Yazılı itirazlar ile bu işler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir suretle resmi ve harç alınmaz.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Konsolosluk Müracaat: 09.30-12.30 - Evrak teslimi: 17.30'dan itibarendir.
31.12.2022 2.01.2023 Yeni Yıl arifesi ve Yılbaşı
3.03.2023 3.03.2023 Bulgaristan Milli Günü
14.04.2023 17.04.2023 Paskalya
21.04.2023 21.04.2023 Ramazan Bayramı'nın ilk günü
1.05.2023 2.05.2023 İşçi Bayramı
6.05.2023 6.05.2023 Kahramanlık ve Bulgar Ordusu Günü
24.05.2023 24.05.2023 Slav Alfabesi ve Bulgar Kültür Bayramı
28.06.2023 28.06.2023 Kurban Bayramının ilk günü
6.09.2023 6.09.2023 Birleşme Günü
22.09.2023 22.09.2023 Bağımsızlık günü
29.10.2023 29.10.2023 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2023 27.12.2023 Noel