Sayın Vatandaşlarımızın Dikkatine / Bulgaristan'da Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan yeni önlemler

Sofya Büyükelçiliği 01.12.2020

Değerli Vatandaşlarımız,

Bulgaristan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan talimatnamenin gayriresmi tercümesi aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

Halihazırda sınır kapılarındaki uygulamalarda bir kısıtlama veya değişiklik sözkonusu değildir.

Tüm vatandaşlarımızdan Bulgaristan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın ilan ettiği tedbirlere hassasiyetle uymalarını rica eder; sağlıklı günler dileriz.

“BULGARİSTAN CUMHURİYETİ

SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK BAKANI

TALİMATNAME

No. RD-01-677/25.11.2020

Sağlık Kanunu’nun 63. maddesi, 4, 6 ve 11. fıkraları ve 63c maddesi ile İdari Usul Kanunu’nun 73. maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu’nun 25 Kasım 2020 tarih ve 855 sayılı ve 14 Mayıs 2020 tarih ve 325 sayılı kararlarıyla uzatılan, 12 Haziran 2020 tarih ve 378 sayılı olağanüstü sağlık halinin uzatılmasına ilişkin kararın ve Bakanlar Kurulu’nun 25 Temmuz 2020 tarih ve 418 sayılı kararı ile 15 Temmuz 2020 tarih ve 482 sayılı kararına, 30 Temmuz 2020 tarih ve 525 sayılı kararı ile Bakanlar Kurulu’nun 28 Ağustos 2020 tarih ve 609 sayılı kararına, Bakanlar Kurulu’nun 25 Eylül 2020 tarih ve 673 sayılı kararına istinaden ve Devlet Sağlık Başmüfettişinin ülke çapında önlemler alınmasına ilişkin teklifi doğrultusunda:

EMREDİYORUM

I. Aşağıda olduğu gibi, Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarında 27 Kasım 2020 tarihi saat 23:30’dan 21 Aralık 2020 tarihine kadar geçici olarak aşağıdaki salgın karşıtı önlemler alınmıştır:

1. Okullarda ve kişisel gelişim destek merkezlerinde devam edilen dersler (pratik eğitimler, stajlar, okul dışı dersler, sınavlar, ikili eğitim sistemi vb.) askıya alınmıştır. Elektronik ortamda uzaktan eğitime geçiş kararı, şartlar ve koşullar sırasına göre, Eğitim ve Bilim Bakanı tarafından Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Kanunu’nun 105. maddesi 6. fıkrası ve 115a. maddesi 1., 4. ve 5. fıkrası doğrultusunda alınacaktır.

2. Tüm yaş grupları için okullarda ve müfredat dışı ortamda düzenlenen toplu okul dışı etkinlikler ve faaliyetler, ilgi alanı faaliyetler, dersler dışındaki eğitim çalışmaları askıya alınmıştır.

3. Yüksekokullardaki mevcut öğrenim süresi sona erdirilmektedir. Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolüne İlişkin 2013 tarihli 3 No.lu Yönetmelik’te belirlenen önlemlere sıkı şekilde uyularak, istisnai olarak sağlık hizmeti sisteminde uzmanlık almaya yönelik devlet sınavlarına izin verilmektedir.

4. Tüzel ve özel kişiler tarafından işletilen dil merkezleri, eğitim merkezleri ve diğer öğrenim merkezlerindeki toplu eğitim çalışmaları askıya alınmıştır.

5. Ana okullara, kreşlere, çocuk merkezlerine, çocuk kulüplerine ve çocuklar için organize grup hizmetleri sunan diğer yerlere ziyaretler askıya alınmıştır.

6. Kongre-konferans etkinlikleri, seminerler, yarışmalar, eğitimler, takım çalışmaları, sergiler ve mevcut haliyle diğer halka açık etkinliklerin düzenlenmesi askıya alınmıştır.

7. Tüm kültür ve eğlence etkinliklerinin (sinemalar, müzeler, galeriler, sahne etkinlikleri, konserler, dans dersleri, yaratıcı ve müzikal sanatlar vb.) düzenlenmesi askıya alınmıştır. Toplam koltuk kapasitelerinin % 30’una kadar dolu olan, en az 1,5 m fiziksel mesafe koşuluna uyan ve koruyucu yüz maskelerinin zorunlu olarak takıldığı tiyatrolar istisnai olarak yukarıdaki kısıtlama dışında tutulmaktadır.

8. 15’ten fazla kişinin katılımıyla özel nitelikte toplantı ve kutlamalar (düğünler, vaftizler, cenazeler vb.) organize etmek ve düzenlemek yasaktır.

9. Bu talimatnamenin yürürlüğe girdiği tarihte başlayan uluslararası spor müsabakaları haricinde, 18 yaşından küçükler için antrenman ve yarışma niteliğindeki tüm toplu ve bireysel spor müsabakaları askıya alınmıştır. 18 yaşından büyükler için eğitim ve yarışma niteliğindeki tüm spor etkinlikleri ve 18 yaşın altındaki kişiler için uluslararası spor müsabakaları seyirci olmadan yapılır.

10. Vücut geliştirme merkezlerine ve grup aktivite salonlarına ziyaretler askıya alınmıştır.

11. Turizm Kanunu’nun 124. maddesine göre tescil edilmiş tüm yemek ve eğlence yerlerine ziyaretler askıya alınmıştır. Yalnızca ev ve ofis için teslimata izin verilmektedir.

12. Şans oyunları salonlarına ve kumarhanelere yapılan ziyaretler askıya alınmıştır.

13. Marketler, sağlık kurumları, eczaneler, gözlükçüler, evcil hayvan dükkânları, bankalar, sigortacılar, ödeme hizmeti sağlayıcıları, telekomünikasyon operatörlerinin ofisleri ve diğer iletişim hizmeti sağlayıcıları hariç, ticari merkezler (bir veya daha fazla binada bulunan dükkân, restoran ve diğer ticari mekânların bulunduğu yerler) ve alış veriş merkezleri türü yerlere ziyaretler askıya alınmıştır.

14. Yurtiçi ve yurtdışı organize ulaşım ile grup turist gezileri (seyahatleri) ve yurtiçindeki turistik yerlere grup ziyaretleri askıya alınmıştır.

15. Vatandaşlara hizmet veren ve bu talimatnameyle faaliyeti sona erdirilmeyen ticari, idari veya diğer işletmelerin sahibi veya yöneticisi olan tüm gerçek ve tüzel kişiler, ilgili işletmedeki müşteri sayısını kontrol etmek için organizasyon oluşturmaktadır ve 3 metrekare başına 1’den fazla kişinin bulunmasına izin vermemektedir.

16. Tüm pazarlarda, ticaret yerlerinde ve çarşılarda tek yön dolaşıma uygun ve ziyaretçiler arasında en az 1,5 metre mesafe sağlayacak organizasyon oluşturulacaktır. Çalışanların ve ziyaretçilerin yüz maskesi takması zorunludur.

17. İşverenler ve işe alım organları, işçilerin/memurların iş sürecini, mümkün olan yerlerde personelin azami olarak % 50’sinin mevcut çalışmasına izin verecek şekilde uzaktan (uzaktan çalışma / evde çalışma) çalışma şeklinde organize edecek.

18. Marketler (gıda dükkânları) 08:30 ile 10:30 saatleri arasında 65 yaşın altındaki kişilerin ilgili mekânlara girmesine izin vermeyecek şekilde çalışmalarını düzenleyecektir.

19. Organ, doku ve hücre nakli, onkolojik ve onkohematolojik hastalığı olan hastaların teşhis ve tedavisi, yardımlı üreme faaliyetleri, doğum şekli ne olursa olsun doğumlar, iyileştirme faaliyetleri, uzun süreli tedavi ve psikiyatrik yardımla ilgili faaliyetler dışında, tıbbi yardım faaliyetleri yürütülen hastanelerde ve birleşik onkoloji merkezlerinde planlı hasta kabulü ve planlı ameliyat faaliyetleri askıya alınmaktadır.

20. Son yaşam aşamasındaki hastalara yapılan ziyaretler dışında, hastanelerdeki hastalara yönelik dışarıdan ziyaretler yasaklanmaktadır. İlgili yasak, kontrol faaliyetlerini yerine getiren kontrol organlarına uygulanmamaktadır.

21. 27.07.2020 tarihli RD-01-439 sayılı Talimatnamenin 3. maddesi uyarınca, İl Sağlık Merkezlerinde belirlenen yatak sayısının % 20’sinden az olmaması kaydıyla, birincil veya eşlik eden SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan hastaların tedavisi için hastanelerde ve birleşik onkoloji merkezlerinde zorunlu yatak sayısı sağlayarak, İl Sağlık Merkezleri yöneticileri, hastane bakımı için tıbbi kuruluşlarda ve ilgili illerin topraklarında bulunan karmaşık onkoloji merkezlerinde tedbirler alacak ve tedbirleri uygulayacaktır.

22. Sosyal hizmetlerin verilmesi amacıyla oluşturulan kurumlara ve çocuklar ve yetişkinler için konut tipindeki sosyal hizmet kurumlarına dış ziyaretlerin yapılmasına, istisnai durumlarda ve kurum müdürünün takdirine bağlı olarak salgına karşı alınan önlemlere uymak suretiyle ve ziyaretçi tarafından bulaşıcı hastalığı olan kişilerle temaslı olmadığına, akut solunum belirtisi olmadığına ve kurum içerisinde uygulanan salgın karşıtı tedbirlere uyacağına dair beyanname sunmak koşuluyla izin verilir. Bu kısıtlama, denetim faaliyetlerini yerine getiren denetleme mercileri için geçerli değildir.

23. Bu talimatnameyle askıya alınmayan veya yasaklanmayan faaliyetler, 25.11.2020 tarih ve RD-01-675 sayılı talimatnameyle yürürlüğe konulan tüm salgın karşıtı önlemlere uymak kaydıyla uygulanır.

24. Bakanlar ve devlet makamları, işlevsel yeterliliklerine göre, çabalarını başta mevcut talimatnameyle 25.11.2020 tarih ve RD-01-675 sayılı talimatnamenin zorunlu olarak uygulanmasına ve uyulmasına odaklanmak üzere ülke çapında acil ve vakitlice denetim önlemleri almalıdırlar.

25. Tarım, Gıda ve Orman Bakanı, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansına, Ajansın denetim alanına giren yiyecek ve eğlence mekânlarının denetimini sağlamasını emretmelidir.

26. Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı, Genel Çalışma Müfettişliği İcra Ajansına, mevcut talimatnameyle 25.11.2020 tarih ve RD-01-675 sayılı talimatnamenin istemlerine uyulmasına ilişkin işverenlerin denetlemesini emretmelidir.

27. Valiler ve yerel yönetim makamları ile yerel idareler, işlevsel yeterlilikleri kapsamında denetleme yetkileriyle idari kapasitelerini azami ölçüde kullanmak suretiyle, ülke çapında salgın karşıtı önlemlere uyulmasının denetlenmesi için gerekli organizasyonu yapmalı, ihtiyaç durumunda ilgili ilin özelliklerini ve verilerini dikkate alarak organizasyon önlemleri almalıdırlar.

28. Devlet sağlık kontrol makamları denetleme yetkilerini kullanmaya devam etmeli, sonuçlarından Bakanın belirlediği düzen ve esaslara göre Sağlık Bakanına bilgi vermelidirler.

II. Bakanlar, işlevsel yeterlilikleri çerçevesinde Sağlık Bakanıyla mutabakat sağlayarak işbu talimatnameyle yürürlüğe konulan önlemlerin kendi ilgi alanlarında uygulanması hakkında talimatlar verirler ve yerine getirilmeleri için gerekli organizasyonu sağlarlar. Talimatlar ilgili bakanlığın internet sitesinde yayımlanır.

III. Belediye başkanları, yetkileri çerçevesinde yürürlüğe konulan önlemlerin uygulanması için emirnameler çıkarabilir. Emirnameler ilgili belediyenin internet sitesinde yayımlanır.

IV. 13.11.2020 tarih ve RD-01-655 sayılı talimatname iptal edilmiştir.

V. Talimatname 27.11.2020 tarihi saat 23.30’da yürürlüğe girecektir.

VI. Talimatname hakkında bilgi bölge sağlık müfettişliklerine, bakanlara, valilere ve belediye başkanlarına verilmeli, Sağlık Bakanlığının internet sayfasında yayımlanmalıdır.

VII. Bölge sağlık müfettişlikleri, uygulanan salgın karşıtı önlemleri hakkında valilere, belediye başkanlarına, İçişleri Bakanlığı İl Emniyet Müdürlerine ve ilgili ilin sınırlarında bulunan tüm sağlık kuruluşlarına bilgi vermelidir.

İşbu talimatnameye Sağlık Bakanlığı’nın web sayfasında yayımlanmasından bir aylık süre içerisinde İdari Usul Kanunu çerçevesinde ilgili idari mahkeme önünde itiraz edilebilir.

PROF. DR. KOSTADİN ANGELOV

Sağlık Bakanı"

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Konsolosluk Müracaat: 09.30-12.30 - Evrak teslimi: 17.30'dan itibarendir.
31.12.2022 2.01.2023 Yeni Yıl arifesi ve Yılbaşı
3.03.2023 3.03.2023 Bulgaristan Milli Günü
14.04.2023 17.04.2023 Paskalya
21.04.2023 21.04.2023 Ramazan Bayramı'nın ilk günü
1.05.2023 2.05.2023 İşçi Bayramı
6.05.2023 6.05.2023 Kahramanlık ve Bulgar Ordusu Günü
24.05.2023 24.05.2023 Slav Alfabesi ve Bulgar Kültür Bayramı
28.06.2023 28.06.2023 Kurban Bayramının ilk günü
6.09.2023 6.09.2023 Birleşme Günü
22.09.2023 22.09.2023 Bağımsızlık günü
29.10.2023 29.10.2023 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2023 27.12.2023 Noel