Bulgaristan Tarafından Yabancılara Uygulanan Cezalar, 6.02.2009

YABANCILARA UYGULANAN CEZALAR

 1. Sınırdışı edilmiş olmasına rağmen tekrar Bulgaristan’a girenlere

 2. Gerekli izinlere sahip olmadan çalışanlara, ticari vb. gibi faaliyette bulunanlara,

 3. İkamet sürelerini geçirmiş olmalarına rağmen Bulgaristan’da kalanlara

 4. Gerekli izinlere veya oturma müsaadelerine sahip olmayan yabancı ülke vatandaşlarını çalıştıran özel kişilere 500.- ila 5.000.- Bulgar Leva’sı arasında ceza uygulanır.

 5. Gerekli izinlere veya oturma müsaadelerine sahip olmayan yabancı ülke vatandaşlarını çalıştıran tüzel kişilere uygulanan ceza 20.000.- Bulgar Leva’sıdır.

 6. Birinci ve İkinci maddede sözü edilen ihlallerin ikinci kez vuku bulması halinde özel kişilere 1.000 ila 10.000.- Bulgar Leva’sı arasında, tüzel kişilere ise 40.000 Bulgar Leva’sına kadar para cezası uygulanır.

 7. Çalışma ve çalıştırma şartlarını ihlal eden işadamları veya serbest meslek sahibi özel kişilere 200.- ila 2.000.- Bulgar Leva’sı

 8. Çalışma ve çalıştırma şartlarını ihlal eden işadamları veya serbest meslek sahibi tüzel kişilere 500.- ile 5.000.- Bulgar Leva’sı

 9. Sözkonusu ihlallerin ikinci kez vuku bulması halinde özel kişilere 500.- ila 5.000.-/tüzel kişilere 1.000.- ila 10.000.- Bulgar Levası ceza uygulanır.

 10. Bulgaristan’da ikamet etmek üzere yanına gelen yabancı ülke vatandaşını gerekli süre zarfında ( en fazla 5 gün) ilgili Bulgar makamları nezdinde girişimlerde bulunarak kaydını yaptırmayan özel kişilere 500.- ila 5.000.- Bulgar Leva’sı

 11. Sözkonusu fiilin ikinci kez vuku bulması halinde 1.000.- ile 10.000.- Bulgar leva’sı ceza uygulanır.

 12. Yurtdışı seyahat için sahte pasaport ya da başka sahte belge kullanan yabancılara

 13. Sınır Pasaport-Vize Kontrolü Makamları tarafından düzenlenen Bulgar kimlik belgesi kaybedildiği, hasar gördüğü ve imha edildiği durumlarda

 14. Gemi kaptanı ve mürettebat üyesi olarak liman ve liman şehirleri tarafından belirlenen sınır ve pasaport rejimine uymayan yabancılara

 15. Kimlik belgesini başka kişilere veren ya da başka kişilere ait kimlik belgesini alan yabancılara 3.000.- Bulgar Leva’sı para ceza uygulanır. Sözkonusu fiilin ikinci kez vuku bulması halinde özel kişilere 1.000.- ile 6.000. Bulgar leva’sı, tüzel kişilere ise 20.000. Bulgar leva’sı para cezası uygulanır.

 16. Sınır kontrolü bölgelerindeki Sınır Kapıları tarafından belirlenen düzeni ihlal eden yabancılara

 17. Ülkeden transit geçiş yapıldığında belirlenen süreye uymayan yabancılara 500. Bulgar leva’sı para cezası uygulanır. Sözkonusu fiilin ikinci kez vuku bulması halinde 200.- ile 1000.- Bulgar leva’sı ceza uygulanır.

Madde 51. 20. maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen taşımacı, her taşınan kişi için para cezası veya 6000 ile 10 000 leva arası hacize çarptırılmaktadır.

Madde 51a. 20.madde 1. fıkra doğrultusunda bilgi vermeme veya eksik ya da yanlış bilgi verme nedeniyle gerçek veya tüzel kişi olan taşımacıya para cezası verilir ya da her yolculuk için 6000 ile 10 000 levalık haciz

Madde 52. (1) Bu Kanunun ve ona istinaden hazırlanan yönetmelik hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda başka bir ceza öngörülmediyse suçlu kişi 500 levaya kadar para cezasına çarptırılır.

(2) Az önemli durumlarda İdari İhlaller ve Cezalar Kanunu’nun 39. maddesinin 2. fıkrası gereği para cezası verilmektedir.

Madde 53. (1) Bu Kanun çerçevesinde yapılan ihlaller, İçişleri Bakanlığı makamları tarafından düzenlenen tutanak ile tespit edilir, 24a ve 33/2 maddelerinde belirtilen durumlarda ise Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı makamları ilgilenir.

(2) Düzenlenen tutanaklara istinaden İçişleri Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı veya onlar tarafından tayin edilen görevliler ceza talimatnameleri düzenler.

(3) Tutanakların düzenlenmesi, ceza talimatnamelerinin düzenlenmesi, onlara itiraz edilmesi ve yerine getirilmesi, İdari İhlaller ve Cezalar Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleşir.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Konsolosluk Müracaat: 09.30-12.30 - Evrak teslimi: 17.30'dan itibarendir.
31.12.2022 2.01.2023 Yeni Yıl arifesi ve Yılbaşı
3.03.2023 3.03.2023 Bulgaristan Milli Günü
14.04.2023 17.04.2023 Paskalya
21.04.2023 21.04.2023 Ramazan Bayramı'nın ilk günü
1.05.2023 2.05.2023 İşçi Bayramı
6.05.2023 6.05.2023 Kahramanlık ve Bulgar Ordusu Günü
24.05.2023 24.05.2023 Slav Alfabesi ve Bulgar Kültür Bayramı
28.06.2023 28.06.2023 Kurban Bayramının ilk günü
6.09.2023 6.09.2023 Birleşme Günü
22.09.2023 22.09.2023 Bağımsızlık günü
29.10.2023 29.10.2023 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2023 27.12.2023 Noel