Yeminli Tercüme Büroları, 14.03.2019

T.C. Sofya Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesine yemin eden Tercüme bürolarının listesi ekte sunulmaktadır.

Bu listede yer almayan Yeminli Tercümanların yaptıkları tercümeler Konsolosluk Şubemizce tasdik edilmeyecektir.

Listeye dahil olmak isteyen tercüme büroları aşağıdaki işlemleri yapmaları gerekmektedir:

Bir konsolosluk işlemi sırasında veya belge tercümeleriyle ilgili olarak görevlendirilecek tercümanları Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 96. maddesindeki esaslar doğrultusunda belirleme yetkisi, noterlere ve dolayısıyla yurtdışında Temsilciliklerimize aittir.

Noterlik Kanununun 75’inci maddesinin son fıkrası ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 96’ncı maddesi uyarınca, “Yeminli Tercüman” olarak tanınacak tercümanlara noter veya konsolos tarafından kendisine yemin ettirilmesi ve buna ilişkin olarak da bir tutanak düzenlenmesi zorunlu bulunmaktadır. Bu nedenle, Noterler ve konsoloslar, ancak kendilerinin belirledikleri, yemin verdiklerine dair tutanakları bulunan tercümanlara çeviri işlemlerini yaptırabilirler. Bu cihetle her konsolos değişiminde, yemin beyanının yenilenmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede Büyükelçiliğimizce “Yeminli Tercüman” olarak Noterlik işlemlerinde tanınmak isteyen tercümanların aşağıda belirtilen belgelerle Büyükelçiliğimize şahsen başvurmaları gerekmektedir.

- Konsolosluk Şubemizden temin edilebilecek yemin tutanağının her bir tercümanca ayrı ayrı doldurulması ve Konsoloslukta okunduktan sonra imzalanmak üzere getirilmesi gerekmektedir.

- Tercümanlık yetki belgeleri;

- Tercümanlık Firmalarının Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ile yapılan sözleşmeleri;

- Tercümanlık Firmasının firma belgeleri;

- Yeminli tercümanlara ait imza sirküleri.

Bilgilerinizi saygıyla rica ederiz.

T.C. Sofya Büyükelçiliği

Konsolosluk Şubesi


İlgili Dosyalar

YEMİNLİ TERCÜME BÜROLARI.pdf

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Konsolosluk Müracaat: 09.30-12.30 - Evrak teslimi: 17.30'dan itibarendir.
31.12.2022 2.01.2023 Yeni Yıl arifesi ve Yılbaşı
3.03.2023 3.03.2023 Bulgaristan Milli Günü
14.04.2023 17.04.2023 Paskalya
21.04.2023 21.04.2023 Ramazan Bayramı'nın ilk günü
1.05.2023 2.05.2023 İşçi Bayramı
6.05.2023 6.05.2023 Kahramanlık ve Bulgar Ordusu Günü
24.05.2023 24.05.2023 Slav Alfabesi ve Bulgar Kültür Bayramı
28.06.2023 28.06.2023 Kurban Bayramının ilk günü
6.09.2023 6.09.2023 Birleşme Günü
22.09.2023 22.09.2023 Bağımsızlık günü
29.10.2023 29.10.2023 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2023 27.12.2023 Noel